Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er en del av den norske politietaten, direkte underlagt Justisdepartementet.