Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet (UD) har ansvaret for Norges forhold til fremmede land og internasjonale organisasjoner, utenrikshandel, kulturelt samkvem med utlandet og Norges forhold til utviklingslandene. UD administrerer også Kongehuset, ordens- og dekorasjonsspørsmål og flaggspørsmål.