Norsk grensemerke

Norsk grensemerke

Norsk grensemerke fra skulpturell treriksrøys utstilt ved Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen.